Lễ công bố QĐ và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường ĐHLN