Danh sách ủng hộ của cựu Sinh viên khóa 42

TTCá nhân/Tập thểĐơn vị /lớp - khóa học /Địa chỉSố tiềnGhi chú
1Nguyễn Văn HàKhóa 42 Lâm Nghiệp xã hội1000000Tiền mặt
2Vũ Văn LươngKhóa 42 Chế biến lâm sản1000000Tiền mặt
3Nguyễn Đắc MạnhKhóa 42 Quản lý bảo vệ rừng1000000Tiền mặt
4Nguyễn Hoàng HươngKhóa 42 Lâm sinh1000000Tiền mặt
5Trần Thị Mai SenKhóa 42 Lâm sinh1000000Tiền mặt
6Hoàng Kim NghĩaKhóa 42 Lâm sinh200000Tiền mặt
7Đặng Thị HoaKhóa 42 Quản trị kinh doanh1000000Tiền mặt
8Lê Ngọc PhướcKhóa 42 Chế biến Lâm sản1000000Tiền mặt
9Đào Thị Thanh MaiKhóa 42 Lâm nghiệp đô thị1000000Tiền mặt
10Trần Thanh HuyềnKhóa 42 Lâm học1000000Tiền mặt
11Trần Ngọc ThểKhóa 42 Quản lý TNR&MT5000000Chuyển khoản