Danh sách ủng hộ của cựu Sinh viên khóa 39

TTCá nhân/Tập thểĐơn vị /lớp - khóa học /Địa chỉSố tiềnGhi chú
1Tập thể lớp 39-Chế biến lâm sảnTập thể lớp 39-Chế biến lâm sản36000000Chuyển khoản
2Cao Quốc AnKhóa 39 Chế biến lâm sản10000000Tiền mặt
3Phạm Minh ToạiKhóa 39 Lâm học10000000Tiền mặt
4Nguyễn Hải HòaKhóa 39 Lâm sinh tổng hợp5000000Tiền mặt
5Hoàng Thị TuyếtKhóa 39 Lâm Sinh1000000Tiền mặt
6Tạ Đăng ThịnhKhóa 39 Lâm sinh tổng hợp1500000Tiền mặt