Danh sách ủng hộ của cựu Sinh viên khóa 33

TTCá nhân/Tập thểĐơn vị /lớp - khóa học /Địa chỉSố tiềnGhi chú
827TT Lớp Lớp 33 - Chế biến lâm sảnLớp 33 - Chế biến lâm sản50000000Tiền mặt
Bùi Mỹ BìnhLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Hoàng Thị DũngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Trần Duy HưngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Vũ Thế HảoLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Việt KhoaLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Bùi Công KhươngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Vũ LâmLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Trần Hồng DiệpLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Đinh Xuân ThànhLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Phan Quốc TấnLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn PhươngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Lê Ngọc DũngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Ngô Thanh DũngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Văn ĐôngLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguuyễn Sỹ HoèLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Trần Quốc HuyLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Đỗ Tấn SơnLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Đỗ Đức ThuậnLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Quang ThanhLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Lò Ngọc TiếnLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Võ Văn VinhLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Hoàng Văn YênLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Hoàng YếnLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt
Nguyễn Văn HợpLớp 33 - Chế biến lâm sảnTiền mặt