Danh sách ủng hộ

Thông số

Hệ thống 100 hạng mục triển khai
Hơn 5000 sinh viên tham gia đóng góp
50 đơn vị đồng hành tài trợ
Cộng đồng sinh viên trên khắp cả nước tham gia